Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze ticketsite van de Avondshow en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Cookies
Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):

  • functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
  • analytics cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;

Onze cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na uiterlijk 2 uur worden de cookies automatisch verwijderd. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van je bestelling;
  • het verzenden van de tickets en toesturen van informatie voor je bezoek;
  • het opnemen van contact, indien je hierom verzoekt;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

  • NAW-gegevens van de contactpersoon;
  • E-mailadres van de contactpersoon;
  • Telefoonnummer van contactpersoon;
  • IP-adressen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen.

Tenslotte
Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.